Català | Español
Pregàries per començar el dia
Conèixer a Déu és seguir els seus passos.

"Sabem que coneixem Déu, si guardem els seus manaments. El que diu: "Jo el conec", però no guarda els seus manaments, és un mentider i la veritat no està en ell. En canvi, l'amor de Déu arriba veritablement a la seva plenitud en aquell que guarda la seva paraula. Aquesta és la prova que estem en ell, ja que el que diu que pertany a ell, ha de viure com va viure ell ".
(Jn 2, 3-6)

Oració
Oració

Senyor ajuda'ns a romandre units a Tu i a guardar i complir els teus manaments que són una clara invitació a sortir de nosaltres mateixos i mirar els altres. Per Jesucrist, el nostre Senyor. Amén.