Català | Español
Pregàries per començar el dia
Pregària: Invocació a l'Esperit Sant

"Senyor, renova en nosaltres el do del teu Esperit, que ens purifiqui en les aigües del penediment i del perdó. Que ens concedeixi un sol cor i una sola ànima per glorificar el teu nom i proclamar la vostra misericòrdia. Obre el nostre esperit per sentir les Escriptures, que arribin a ser per a nosaltres Paraula viva i il·luminin els nostres cors. Que el teu Esperit deixi el teu amor en nosaltres i que nosinspire la pregària d'aquest dia pels nostres germans i germanes, en la comunió perfecta de la vostra Església i de tots els homes. Amén ".