Català | Español
Pregàries per començar el dia
Jesús prega pels seus deixebles

"Jo t'he donat a conèixer a aquells que tu em vas donar d'entre el món. Eren teus, tu me'ls vas donar, i ells han acceptat la teva paraula. Ara han arribat a comprendre que tot el que em vas donar ve de tu. Jo els he ensenyat el que vaig aprendre de tu, i ells han acceptat la meva ensenyament. Ara saben, amb absoluta certesa, que jo he vingut de tu i han cregut que vas ser tu qui m'ha enviat. Jo et prego per ells. No prego pel món, sinó pels que tu m'has donat; perquè et pertanyen. Tot el meu és teu i tot el teu és meu, i en ells he estat glorificat. Ja no estaré més al món; ells continuen al món, mentre jo me'n vaig a tu. Pare sant, guarda en el teu nom als que m'has donat perquè siguin un, com tu i jo som un ".

Oració
Oració

Senyor ajuda'ns perquè la nostra vida al món serveixi per glorificar el teu nom i així puguis ser conegut i estimat per tots. Per Jesucrist nostre Senyor. Amén