Català | Español
Pregàries per començar el dia
Que siguin un

"- Jo els he enviat al món, com tu em vas enviar a mi. Per ells jo m'ofereixo enterament a tu, perquè també ells s'ofereixin enterament a tu, per mitjà de la veritat. Però no prego només per ells, sinó també per tots els que, creuran en mi per mitjà de la seva paraula. Que tots siguin u. Pare, el mateix que tu estàs en mi i jo en tu, que també ells estiguin en nosaltres; d'aquesta manera, el món podrà creure que tu m'has enviat. Jo els he donat a ells la glòria que tu em vas donar a mi, de tal manera que puguin ser un, com ho som nosaltres. Jo en ells i tu en mi, perquè arribin a la unió perfecta, i el món pugui reconèixer així que tu m'has enviat, i que els estimes a ells com m'has estimat a mi ".
(Jn 17, 18-23)

Oració
Oració

Senyor ajudeu-nos a viure en la unitat, primer en el nostre propi interior i després en la relació amb els altres. Que units per una mateixa fe i un mateix amor caminem junts, com a germans, en la construcció d'un món millor per a tothom. Per Jesucrist, el nostre Senyor. amén