Català | Español
Pare nostre, volem ser família
El treball és el millor tresor

Un ric agricultor, que se sentia a les portes de la mort, va fer venir els seus fills per acomiadar-se, procurant que no hi hagués testimonis.
—Aneu amb compte —els diu— de vendre-us la propietat, que és el fruit de les suors dels nostres avantpassats! Hi ha un gran tresor amagat a les seves entranyes, però no en sé el lloc exacte. Amb tot, si feu un petit esforç, segur que el trobareu. Un cop acabada la collita, caveu bé la terra, de dalt a baix, no deixeu ni un sol pam per remoure.
Va morir el pare i els fills van cavar el camp de dalt a baix, amb tanta fúria que l’any següent la collita fou magnífica.
De diners no en van trobar, però el seu pare era un savi: abans de morir, va ensenyar-los que el treball és el millor tresor.
JEAN DE LA FONTAINE

Paraula de Déu
Treballeu en pau

De fet, quan érem entre vosaltres us repetíem aquesta norma: “Qui no vulgui treballar, que no mengi.” És que sentim a dir que alguns de vosaltres viuen desvagats, sense treballar i ficant-se on no els demanen. A tots aquests els manem i els recomanem en nom de Jesucrist, el Senyor, que treballin en pau per guanyar-se el pa que mengen (2Te 3, 10-12).

Oració
Senyor, us ho ofereixo tot

Jesús, Déu meu,
us ofereixo tot el dia, el meu treball, les meves lluites, las meves penes i alegries.
Concediu-me de pensar com vós, de treballar i viure com vós.
Que sàpiga estimar-vos amb tot el cor i servir-vos amb totes les forces.
Feu sentir la vostra ajuda als companys que avui més ho necessiten.
I que, pel vostre gran amor, estimem el treball com un mitjà per realitzar-nos amb plenitud.
Maria, Mare de Jesús treballador, pregueu per nosaltres.