Català | Español
Pare nostre, volem ser família
El parenostre, l'oració del cristià

Els deixebles van preguntar a Jesús com havien de pregar i ell els va proposar el Parenostre. Així pregava ell, i deia a Déu Abbà. D’aquesta manera convidava els seus deixebles a viure en la confiança absoluta en Déu i a sentir-se estimats per ell.

Pare nostre.
No diem Pare “meu”, sinó Pare “nostre”, perquè Déu és pare de tots i, per tant, tots som germans.

Vingui a nosaltres el vostre Regne.

Demanem que el regne de Déu, que ja ha arribat amb Jesús, creixi i arribi a la plenitud.

Faci’s la vostra voluntat així a la terra com es fa en el cel.
És el desig que el pla salvador de Déu es realitzi.

Doneu-nos el nostre pa de cada dia.
El manteniment diari és un do de Déu. Compartir el pa és signe de fraternitat.
No hem d’acumular, sinó fiar-nos de la providència.

Perdoneu les nostres culpes així com nosaltres perdoneu els nostres deutors.

El perdó és signe de l’arribada del regne. El perdó de Déu compromet a perdonar els altres.

No permeteu que nosaltres caiguem en la temptació.
Demanem a Déu que ens doni forces per ser fidels al seu pla i que no permeti el desànim.

Ans deslliureu-nos de qualsevol mal.

Demanem a Déu protecció davant dels mals que posin en perill el regnat de Déu.