Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Ell no em pesa gens... és el meu germà!

Un grup de nois i noies anaven d’excursió. Eren feliços i feien gatzara, quan, des de lluny venia un noi d’uns vuit anys portant a coll-i-be un de més petit. El seu rostre era expressiu, no amagava ni una guspira de cansament, malgrat l’esforç que havia de fer per la dificultat del camí i el pes de l’infant.
Tot volent donar-li ànim i encoratjar-lo, vaig dir-li amb afecte:
—Ets molt valent! Pesa molt?
I ell, amb una expressió inefable i tot arronsantse d’espatlles, va respondre:
—No em pesa gens, és el meu germà!
Va agafar amb més força el petit, que va fer una rialla de satisfacció i em saludà amb la mà estesa, va fer una corredissa i el germanet saltà graciosament damunt les espatlles.
ALFONSO FRANCIA
 

Paraula de Déu
La Regla d’or

Jesús digué als seus deixebles: “Feu als altres tot allò que voleu que ells us facin; aquest és el resum de la Llei i dels Profetes.” (Mt 7, 12).

Oració
Gràcies, Senyor

Gràcies, Senyor, pel do de la vida.
Gràcies, Senyor, per l’afecte
i pels gestos d’amor i tendresa que descobreixo en els altres.
Gràcies, Senyor, pel do de la fe.
Gràcies, Senyor, pel plat a taula.
Gràcies, Senyor, pel suport que he rebut
en els moments que el necessitava.
Gràcies, Senyor, per les correccions
que m’ensenyen a ser més persona.
Gràcies, Senyor, perquè els moments dolorosos, de tristesa o de conflicte,
m’ajuden a fer-me més valent.
Gràcies, Senyor, pel que vaig vivint en la família
i aprenc de la teva Família.