Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Ave Maria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda 
sou Vós entre totes les dones
i beneït és el/lo fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.