Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Sant Francesc d’Assís

Sant Francesc d’Assís és un dels sants més populars i representatius de la cristiandat. Va ser canonitzat l’any 1228, quan amb prou feines feia dos anys que havia mort, a l’edat de 45 anys.
Fill de família rica, alegre i ple de qualitats, el jove Francesc va tenir una experiència profunda de conversió i va decidir seguir Crist amb total despreniment
dels seus béns i un compliment radical de les benaurances.
La seva visió de la vida va ser optimista, positiva, plena de senzillesa i de poesia. Però alhora compromesa i donada al servei dels altres.
Va deixar en herència als seus fills, les clarisses i els franciscans, i a tota l’Església, una espiritualitat que és molt apreciada pels seus valors evangèlics.
Francesc, el poeta de l’amor, ens ha ensenyat a lloar Déu, també en nom de les altres criatures, estimant no solament els altres homes, sinó els animals i tota la naturalesa. Ell, que va prendre la pobresa com a esposa, ens ha ensenyat d’acceptar l’evangeli d’una forma radical i exemplar que ens meni a la donació total als altres.
Ell, que es va identificar tant amb Crist en la seva passió, que meresqué de portar els senyals de les seves llagues en el cos, ens ha ensenyat a prendre com a clau central de tota la vida cristiana la identificació amb Crist Jesús pobre, humil i germà de tots.

Oració
Oració

Oh Déu, vós concedíreu a sant Francesc d’Assís la gràcia de ser configurat a Crist per la humilitat i la pobresa; feu que, seguint les seves petjades, puguem imitar el vostre Fill i unir-nos a vós amb un amor ple de goig. Per Crist, Senyor nostre.