Català | Español
Pare nostre, volem ser família
La nostra vida no s'acaba, es transforma

Un grup de larves vivien al fons d’un vell estany i no entenien per què quan una s’enfilava per una tija fins a la superfície de l’aigua, no tornava mai més a baixar al fons. Una a l’altra es van juramentar: la primera que arribi a dalt tornarà per informar-nos del que li ha passat.


Aviat una d’elles sentí un desig irresistible d’enfilar-se. Va començar el seu camí, amb vacil·lació, per una de les tiges. Quan finalment arribà a fora de l’aigua, es posà a descansar damunt una fulla.


De seguida experimentà una transformació irresistible en tot el seu cos i es convertí de cop i volta en una libèl·lula d’ales magnífiques. Va voler complir la promesa, però fou en va. Volava una i altra vegada damunt l’estany i podia veure al fons les seves amigues, però no podia abastar-les. Va entendre que des d’aleshores entre ella i les seves amigues
res no era comú.

El fet que després de la nostra transformació, que en diem mort, no puguem veure els nostres amics ni establir comunicació amb ells, no vol dir que no existeixin.


WALTER DUDLEY, CITAT PER MICHAEL DUFOUR

Paraula de Déu
I com ressusciten els morts”

Potser algú preguntarà: “¿I com ressusciten els morts? ¿Quina mena de cos tenen?”
Insensat! Tu saps que allò que sembres no arriba a tenir vida si abans no ha mort. I allò que sembres no és el cos de la planta que ha de néixer, sinó tan sols un gra de blat o de qualsevol altra planta; i Déu li dóna el cos que més li plau, un cos divers per a cada mena de llavor. Amb la resurrecció dels morts passa una cosa semblant. Se sembra un cos corruptible, però en ressuscita un d’incorruptible; se sembra un cos sense honor, i ressuscita gloriós; és sembrat feble, i ressuscita ple de força. És sembrat un cos terrenal i ressuscita un cos espiritual

(1Co 15, 35-38.42-44).

Oració
Oració

Senyor, vós sou la glòria dels qui creuen en vós, vós sou la vida dels justos,
ja que tots hem estat redimits per la mort i resurrecció del vostre Fill; concediu
el goig de la futura felicitat a aquells que tenim fe en el misteri de la Resurrecció.
Per Crist Senyor nostre.