Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Trobaràs Déu tot ajudant els altres

Un monjo havia passat tota la vida esperant veure Déu. Un dia rebé un avís de Déu que deia:
—Posa’t en camí vers la muntanya. Demà, de matinada, m’hi trobaràs.
El monjo va sortir amb pressa, no fos que arribés tard a la cita. Pel camí va veure una parella d’ancians que intentaven apagar un incendi a la seva masia.
—Els podria ajudar —va pensar— però això em faria endarrerir.
Apressà el pas i passà de llarg. Va arribar puntual al cim de la muntanya, però no trobà Déu enlloc.
Afligit, començà el camí de tornada al monestir, i llavors sentí una veu a dins seu que deia:
—“On m’hauries trobat era ajudant els ancians de la masia.”

AL COMENZAR EL DÍA. LA SALLE.

Paraula de Déu
Paraula de Déu

“Paràbola del bon samarità”
Un mestre de la Llei es va aixecar i, per posar a prova Jesús, li va fer aquesta pregunta: “Què haig de fer per a posseir la vida eterna?” Jesús li digué: “Què hi ha escrit en la Llei? Què hi llegeixes?” Ell va respondre: Estima el Senyor, el teu Déu, amb tot cor amb tota l‘ànima, amb tota la força i amb tot el pensament, i estima altres com a tu mateix.
Jesús li digué: “Has respost bé: fes això i viuràs”.
Però ell, amb ganes de justificar-se, preguntà a Jesús: “I qui són els altres que haig d’estimar? ”
Jesús va contestar dient: “Un home baixava de Jerusalem a Jericó i va caure en mans d’uns bandolers que el despullaren, l’apallissaren i se n’anaren deixantlo mig mort. Casualment baixava per aquell camí un sacerdot; quan el veié, passà de llarg per l’altra banda. Igualment un levita arribà en aquell lloc, veié l’home i passà de llarg per l’altra banda.
Però un samarità que anava de viatge va arribar prop d’ell, el veié i se’n compadí. S’hi acostà, li amorosí les ferides amb oli i vi i les hi embenà; des prés el pujà a la seva pròpia cavalcadura, el dugué a l’hostal i se’n va ocupar. L’endemà va treure’s dos denaris i els va donar a l’hostaler dient-li: Ocupa’t d’ell i, quan jo torni a passar, et pagaré les despeses que facis de més. ¿Quin d’aquests tres et sembla que es va comportar com a proïsme de l’ho me que va caure en mans dels bandolers?”
Ell respongué: “El qui el va tractar amb amor”.
Llavors Jesús li digué: “Vés, i tu fes igual”
(Lc 10, 25-37).

Oració
Oració

Enceneu, Senyor, els nostres cors amb l’Esperit d’amor perquè, tenint els vostres mateixos sentiments, us estimem sincerament en els germans.
Per Crist, Senyor nostre.