Català | Español
La paraula primera
Abans de menjar

Déu i Pare omnipotent, amb sa divina paraula
beneeixi aquesta taula i a tots nosaltres. Amén.
A la Sagrada Família, Jesús, Maria i Josep
Jesús, Josep i Maria,
us dono el cor i l’ànima mia.
Jesús, Josep i Maria,
assistiu-me en ma última agonia.
Jesús, Josep i Maria,
que reposi en pau amb vosaltres l’ànima mia.