Català | Español
Pregàries per començar el dia
Les Benaurances.

"A l'veure la gent, Jesús va pujar a la muntanya, s'assegué, i se li acostaren els deixebles. Llavors va començar a instruir-los aquestes paraules:
Feliços els pobres en l'esperit: d'ells és el Regne del cel.
Feliços els qui
estan tristos, perquè Déu els consolarà.
Feliços els
humils, perquè posseiran la terra.
Feliços els qui tenen fam i set de fer la voluntat de Déu, perquè Déu els saciarà.
Feliços els compassius: Déu se'n misericòrdia d'ells.
Feliços els qui
tenen un cor net, perquè ells veuran a Déu.
Feliços
els qui treballen per la pau: Déu els anomenarà fills de Déu.
Feliços
els perseguits per fer la voluntat de Déu, perquè d'ells és el Regne del cel.
Feliços
vosaltres quan us insultaran i us perseguiran i escamparan contra vosaltres tota mena de calúmnies per causa meva.
Alegreu-vos i celebreu-ho, perquè serà gran la vostra recompensa al cel, ja que així van perseguir els profetes que us precedeixen.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.