Català | Español
Pregàries per començar el dia
Pregària per la família

"Fes Senyor que la teva gràcia guiï els pensaments i les obres dels esposos cap al bé de les seves famílies i de totes les famílies del món.
Fes que la joves generacions trobin en la família un fort suport per a la seva humanitat i el seu creixement en la veritat i en l'amor.
Fes que
l'amor, corroborat per la gràcia de l'sagrament de el matrimoni es demostri més fort que qualsevol debilitat i qualsevol crisi per les que de vegades passen les nostres famílies.
Fes
, finalment, t'ho demanem per la Sagrada Família de Natzaret, que en totes la nacions de la terra l'Església pugui complir amb fruit la seva missió en la família i per mitjà de la família.
Per Crist nostre Senyor que és camí veritat i vida ".
Amén
.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.