Català | Español
Pregàries per començar el dia
Santa Teresa de Jesús, doctora de l’Església

Teresa nasqué el dia 28 de març a Gotarrendura, a prop d’Àvila, el 1515, i va morir a Alba de Tormes el 1582. Segons explica ella mateixa en el Libro de la vida, quan tenia set anys va escapar-se de casa amb el seu germà Rodrigo, per anar-se’n a les missions a convertir “moros”. Va passar la seva joventut força distreta, llegint llibres de cavalleries i capficada amb els encants de la seva bellesa. A 21 anys va experimentar un canvi sobtat, després d’una madura reflexió sobre el valor de la vida. Va decidir de consagrar la seva vida a Déu en el convent de clausura de l’Encarnació, a Àvila.
La primera etapa al convent, tot i ser bona, estava mancada de radicalitat. Ella mateixa va deixar constància de les seves distraccions i de les seves lluites interiors per tal d’abandonar els interessos del món i entregar la seva ànima totalment a Déu.
Amb tot, durant aquest període ja brillaven les seves virtuts, en especial la seva afabilitat en el tracte i la seva gran intel·ligència.
Cap a 40 anys, va experimentar una total transformació. Va veure clarament que el Senyor la cridava per emprendre la reforma de la seva Orde, el Carmel. I va dedicar-se a quest projecte en cos i ànima.
En aquell temps, la reforma suposava canviar molts esquemes i criteris de valors religiosos i socioculturals. La classe benestant, de la qual provenia la majoria dels membres dels ordes religiosos, hi posava molta resistència. Va haver de suportar molts disgustos i persecucions, però en va anar sortint airosa pel seu caràcter jovial i dinàmic. Va realitzar
nombrosos viatges, en condicions precàries, per tal de fer arrelar les fundacions dels seus convents.
Teresa de Jesús, tot i desplegar una gran activitat, es va distingir pel seu misticisme. Va ser una veritable mestra d’oració i ella mateixa va experimentar diversos raptes o visites misterioses del Senyor, en les quals Déu li comunicava la seva voluntat i misteris de la seva vida íntima.

A més a més, fou una de les grans escriptores del seu temps. Es caracteritza per un estil planer, vivaç i alhora profund; els seus llibres es compten entre els clàssics de la literatura castellana. Els seus escrits més famosos són el Libro de la vida, Camino de perfección i Las Moradas o Castillo interior.
Els seus escrits han tingut una influència enorme en els autors de tots els temps, entre els quals cal incloure el pare Manyanet.

Oració
Oració

Oh, Déu, vós que escollíreu santa Teresa de Jesús perquè, inspirada de l’Esperit Sant, ensenyés a l’Església el camí de la perfecció; feu que la seva doctrina celestial ens serveixi d’aliment i ens inflami en el desig de la veritable santedat. Per Crist, Senyor nostre.