Català | Español
Pregàries per començar el dia
Discurs de Pere

"Pere prengué la paraula i va dir:
-Veritablement ara que Déu no fa distinció de persones, sinó que, en qualsevol nació, el que respecta a Déu i obra rectament li és grat. El va enviar la seva paraula als israelites, anunciant la bona notícia de la pau per Jesucrist que és Senyor de tots. Ja coneixeu el que ha passat al país dels jueus, començant per Galilea, després el baptisme predicat per Joan. Em refereixo a Jesús de Natzaret, a qui Déu va ungir amb l'Esperit Sant i poder. El passar fent el bé i guarint els oprimits pel dimoni, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus ia Jerusalem. Nosaltres som testimonis de tot Jerusalem. A ell a qui van matar penjant-lo en un patíbul, Déu el va ressuscitar a el tercer dia i li va concedir que es manifestés, no a tot el poble, sinó als testimonis elegits per endavant per Déu, a nosaltres que vam menjar i beure amb ell després que va ressuscitar d'entre els morts. Ell ens va manar predicar a el poble i a donar testimoni d'aquell que els ha constituït jutge de vius i morts. D'ell donen testimoni tots els profetes, afirmant que tot el que creu en ell rep el perdó dels pecats per mitjà del seu nom.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.