Català | Español
Pregàries per començar el dia
Fets 17, 22-28: Sant Pau a Atenes.

"Pau de peu, en mig de l'Areòpag, va dir:
- Atenesos, he observat que sou extremadament religiosos. En efecte, en recórrer la vostra ciutat i contemplar els vostres monuments sagrats, he trobat un altar en el qual està escrit: "al déu desconegut". Doncs , això que venereu sense conèixer és el que jo us anuncio. El Déu que va fer el món i tot el què hi ha en ell, i què és el Senyor de cel i terra, no habita en temples construïts per mans d'homes; tampoc necessita que els homes el serveixin, doncs ell dóna a tots la vida, l'alè i totes les coses. Ell va crear d'un sol home tota la raça humana perquè habités arreu de la terra, fixant a cada poble les èpoques i els límits del seu territori, amb la finalitat que busquessin a Déu, per si, rebuscant a les palpentes, el podrien trobar. En realitat no està lluny de ningú de nosaltres, ja que en ell vivim, ens movem i som. Així ho han dit alguns dels vostres poetes: "som del seu llinatge".

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.