Català | Español
Pregàries per començar el dia
Alegria i Esperança

"El mes de maig és un temps d'excepcional bellesa perquè la naturalesa en ple reneix i, transcorregut l'hivern, tot torna a recobrar vida. Coincideix aquest mes amb l'època en què els vegetals floreixen, omplint-ho tot de colors i perfum. Els que viuen en contacte amb la natura aquest mes té una especial significació. L'origen del nom d'aquest mes és incert, encara que existeix una teoria que la fa derivar del fet d'estar dedicat a la gent gran. En llatí seria "maiorum", és a dir, el mes de la gent gran.

Existeixen altres teories, però indubtablement que es tracta d'una època de l'any marcada pel renéixer de la vida i els sentits. Els cristians vivim aquest temps com unes setmanes destinades a celebrar la resurrecció de Jesús, el triomf de la vida sobre la mort i la creu: el temps de Pasqua. Tradicionalment s'ha dedicat aquest mes també a la mare de Jesús, la verge Maria. Temps d'optimisme i vida que porta un missatge: Més enllà dels problemes i dificultats sempre hi ha una possibilitat nova carregada d'esperança i alegria.

Santa Maria: Pregueu per nosaltres.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.