Català | Español
Pregàries per començar el dia
Dia mundial dels Alcohòlics Anònims

L'Organització "Alcohòlics Anònims" existeix des de 1935. Gràcies a ella milions de persones que pateixen els problemes de l'alcohol han aconseguit superar-los i trobar nou sentit a les seves vides.
    L'alcohol és la droga més estesa al nostre país. Per culpa dels seus efectes multitud de persones pateixen problemes i situacions de les que és difícil alliberar-se. L'alcohol té ràpids efectes. Un cop ingerit accedeix ràpidament a la sang, trigant només cinc o deu minuts en situar-se en ella.
    Com droga depressora que és, produeix des del principi una lentitud en el funcionament de la ment i del cos. En baixes dosis, pot simular una falsa estimulació, ja que permet exterioritzar més fàcilment els sentiments. En grans quantitats produeix pèrdua de la consciència i reducció al mínim de les funcions del cos: disminució del ritme cardíac i respiratori, de la temperatura corporal i dels reflexos ... Per tots aquests motius, l'alcohol arriba a ser un problema greu per a moltes persones.
    Convé prevenir i estar atents per construir en nosaltres una personalitat oberta, equilibrada ... de tal manera que mai hàgim de buscar el fals refugi de la beguda.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.