Català | Español
Pregàries per començar el dia
Sant Bernabé, apòstol

Bernabé era anomenat: "Ben parlat". Els mateixos apòstols l'escoltaven entusiasmats. Gràcies al prestigi que tenia, va poder introduir a Pau, convertit, en la comunitat cristiana. Això era l'any 38 de la nostra era.
    
Llavors va córrer la notícia que a Antioquia estaven creixent els cristians. Calia anar a organitzar aquella església, i els envien a Pau i Bernabé. És allà, després d'un any, quan l'Esperit Sant parla enmig d'una assemblea: "Separeu Pau i Bernabé per a l'obra a la qual els he anomenat". Comença la gran missió. El primer destí, la pàtria de Bernabé: Xipre.
    
Prediquen amb tant entusiasme que el procònsol Sergi Pau els crida i es fa cristià. Després d'aquest triomf, decideixen sortir a estendre la missió; se'ls uneix Marc, nebot de Bernabé. Comencen els "perills en els rius, perillosos lladres, perills dels deserts". Marc s'espanta i es torna a casa. Els altres recorren tota l'Àsia Menor durant cinc anys, fins que els volen adorar com déus, cosa que rebutgen esquinçant-se les vestidures i recordant que són homes com tots i que no cal adorar als ídols sinó al "Déu viu i veritable". Era l'any 50.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.