Català | Español
Pregàries per començar el dia
Per realitzar-te com a persona

En començar el nou curs tens l'oportunitat de créixer i madurar com a persona. No oblidis que per a això:
. no has de buscar a l'exterior el que tens en el teu interior: les teves qualitats, capacitats, allò que només tu posseeixes;
. treu la bondat que hi ha en el més profund del teu interior. Viuràs millor i crearàs pau al teu voltant;
. es caritatiu, comprèn, ajudeu, estima ..., seràs més feliç i faràs feliços els altres;
. es fidel a tu mateix i a un gran ideal i segueix-lo, com si fos l'estrella que orienta la teva vida. No t'equivocaràs. La teva vida guanyarà en sentit i en qualitat.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.