Català | Español
Pare nostre, volem ser família
"Un Natzaret a cada llar"

Sant Josep Manyanet volia que les famílies visquessin més unides. Que fossin com la fornal on es fa bullir l’amor de cada dia. Sabia que eren la base per aconseguir la felicitat del món. No es podia entendre un nen sense l’escalfor d’una família. Tenia una idea: fer que cada família s’assemblés a la Sagrada Família. Aquella en què Jesús va créixer en l’obediència, on va descobrir que el cor se li feia gran i era capaç d’encabir-hi tots els homes. El seulema era: UN NATZARET A CADA LLAR. Que és com fer una transfusió de vida a cada casa. Perquè el pare s’assembli més a sant Josep i la mare a Maria. I els fills a Jesús. No és tan difícil ser millors, si Déu està amb nosaltres. Fer família vol dir comunicar-se, trencar l’egoisme, donar el que som sense quedarnos tristos, saber riure i, sobretot, perdonar. Dir als altres que hem oblidat ja l’enrabiada, que tant se val, que de fet ens necessitem tots. Que bon vent i barca nova. Així sigui.

JUAN HUESO, S.F.

 

Paraula de Déu
El Fill de Déu creixé en una família

Quan [Josep i Maria] hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. L’infant creixia i s’enfortia, ple d’enteniment; i Déu li havia donat el seu favor (Lc 2, 39-40).

Oració
Us donem gràcies, Senyor, per la vostra família

Us donem gràcies, Senyor,
perquè heu volgut néixer en una família,
i heu volgut transcórrer en família
l’etapa més llarga, encara que amagada, de la vostra vida.
Si tan expressius van ser els vostres fets i paraules,
també va ser expressiu el vostre silenci,
els vostres gestos d’amor, respecte i obediència als pares,
el vostre treball humil i amagat a la casa de Natzaret.
Ajudeu la nostra família a ser com la vostra.
Ajudeu-nos a crear-hi un clima de serenitat i de pau.
Uniu-nos a tots en vós i amb vós,
perquè la nostra família sigui imatge de Déu, Pare, Fill i Esperit Sant.