Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Pregària per les mares

Senyor Jesús,
gràcies per la mare que m’heu donat.
La meva mare va sembrar els sentiments
més nobles que descobreixo dintre meu:
la fe, la puresa, l’amor al treball.

Senyor Jesús,
en aquesta hora de reptes i desafiaments,
les mares necessiten el vostre ajut:
per tenir cura de la llar i de la família,
per ser afectuoses amb els marits
per tenir paciència amb els fills,
per educar-los en els valors de l’evangeli,
per vèncer les temptacions,
per no caure en el pecat.

Senyor Jesús,
feu que la vostra Mare, la Verge Maria,
continuï sent el model de totes les mares.
Que les mares puguin lluitar a favor
de la justícia
i que posin la seva confiança en Déu el nostre Pare,
el Déu que vol el pa a totes les taules
i la pau a totes les llars,
el Déu que destrueix el poder corromput
i defensa els febles i humiliats.

Senyor Jesús,
il·lumineu la vida de les nostres mares.
Recompenseu amb escreix els seus treballs.
Atorgueu la pau a les mares ja difuntes.
Beneïu totes les llars.
I que els fills siguin sempre la glòria i la corona
de les seves mares. Amén.

B. GARCÍA F., PADRES DOMINICOS
 

Paraula de Déu
Sortoses les entranyes que et van dur!

Mentre Jesús parlava, una dona alçà la veu entre la gent i digué: “Sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar!” Però ell va respondre: “Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!” (Lc 11, 27-28).

Oració
Ave, Maria

Déu vos salve, Maria, plena sou de gràcia, el Senyor és amb vós.
Beneïda sou vós entre totes les dones i beneït és el fruit del vostre ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors,
ara i en l’hora de la nostra mort.