Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Tots ens necessitem

Una vegada els membres i òrgans del cos estaven ressentits amb l’estómac. Es queixaven que ells havien de cercar l’aliment i portar-lo a l’estómac, mentre que aquest només es dedicava a devorar el fruit del treball de tots.

De manera que van decidir no portar-li cap més aliment. Les mans no van portar menjar a la boca, les dents van deixar de mastegar i la gola no s’empassava els aliments. Es pensaven que amb aquesta decisió obligarien l’estómac a espavilar-se per ell mateix. Però només van aconseguir debilitar tot el cos, fins al punt que tots plegats corrien greu perill de mort.

D’aquesta manera van ser ells mateixos els qui van aprendre la lliçó: treballant els uns pels altres treballaven pel benestar propi.

ANTHONY DE MELLO

Paraula de Déu
Tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos

El Crist és com el cos humà, que és un, encara que tingui molts membres: tots els membres ni que siguin molts, formen un sol cos. Si el peu deia: “Com que no sóc mà, no sóc del cos.” I si l’orella deia: “Com que no sóc ull, no sóc del cos”, no per això deixaria de ser del cos.
Déu ha disposat el cos de tal manera que ha donat més honor als membres que més ho necessiten, perquè en el cos no hi hagi divisions, sinó que tots els membres tinguin la mateixa sol·licitud els uns pels altres. Per això quan un membre sofreix, tots els altres sofreixen amb ell, i quan un membre és honorat, tots els altres s’alegren amb ell (1Co 12, 12.15-16.24b-26).

Oració
A la Família de Natzaret

Avui desitgem acudir espiritualment a casa vostra.
Volem veure com conviviu en la pau
i l’alegria de la vida quotidiana a Natzaret.
És cert que ha passat el temps
i les maneres de viure han canviat.
Però vosaltres continuareu sent
per a totes les famílies
un model i un exemple del que vol dir estimar-se,
ajudar-se, valorar-se.
Sabem que la família és com un cos,
on els membres s’ajuden els uns als altres
encara que amb distintes funcions.
Jesús, Maria i Josep,
a vosaltres confiem les nostres famílies.