Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Consells per a la vida

Fes-te lloc per pensar,
perquè en això rau la vertadera força de l’home.
Fes-te temps per llegir,
perquè és el fonament de la saviesa.
Fes-te lloc per pregar,
perquè l’oració és l’oxigen de l’ànima.
Fes-te lloc per estimar i per ser estimat,
perquè és un privilegi que Déu ens ha donat.
Fes-te lloc per ser amable,
perquè aquest és el camí de la felicitat.
Fes-te lloc per perdonar,
perquè seràs el més gran damunt la terra.
Fes-te lloc per riure,
perquè la rialla és la música de l’ànima.
Fes-te lloc per donar,
perquè el dia és massa curt per a ser egoista.
Concediu-me, Déu meu,
que arribi a ser tot allò
que vós voleu de mi.

Paraula de Déu
Ja és hora que us desvetlleu

Vosaltres sabeu prou bé en quin temps vivim: ja és hora que us desvetlleu! Ara tenim la salvació més a prop que quan vam abraçar la fe. La nit és avançada i el dia ja s’acosta. Despullem-nos, doncs, de les obres de la fosca i revestim-nos de l’armadura de la llum. Com escau a ple dia, comportem-nos dignament, sense orgies ni borratxeres, sense luxúries ni disbauxes, sense baralles ni enveges.
Revestiu-vos de Jesucrist, el Senyor, i no us preocupeu de satisfer els desigs terrenals (Rm 13, 11-14).

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.