Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Paràbola del fill que se n’anà de casa

Jesús digué als seus deixebles:
—Un home tenia dos fills: Un dia, el més jove digué al pare: “Pare, dóna’m la part de
l’herència que em toca.” Ell els va repartir els béns. Al cap d’uns quants dies, el més jove va
vendre’s tot el que tenia i se’n va anar amb els diners a un país llu nyà. Un cop allí, dilapidà
la seva fortuna portant una vida dissoluta. Quan s’ho hagué malgastat tot, vingué una gran
fam en aquell país i començà a passar necessitat. Llavors es va llogar a un propietari d’aquell
país, que l’envià als seus camps a pasturar porcs. Tenia ganes d’atipar-se de les garrofes
que menjaven els porcs, però ningú no li’n donava. Llavors reflexionà i es digué: “Quants
jornalers del meu pare tenen pa de sobres, i jo aquí m’estic morint de fam! Aniré a trobar
el meu pare i li diré: Pare, he pecat contra el cel i contra tu, no mereixo que em diguin fill
teu; tracta’m com un dels teus jornalers.” I se n’anà a trobar el seu pare. Encara era lluny,
que el seu pare el veié i es commogué, corregué a tirar-se-li al coll i el besà. El fill li digué:
—Pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ja no mereixo que em diguin fill teu.
Però el pare digué als seus criats:
—De pressa, porteu el vestit millor i poseu-l’hi, poseu-li també l’anell i les sandàlies,
porteu el vedell gras i mateu-lo, mengem i celebrem-ho, perquè aquest fill meu era mort i
ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem retrobat.
I es posaren a celebrar-ho. Mentrestant, el fill gran era al camp. Quan, de tornada, s’acostava
a la casa, va sentir músiques i balls i cridà un dels criats per preguntar-li què era
allò. Ell li digué:
—El teu germà ha tornat. El teu pare l’ha retrobat en bona salut i ha fet matar el vedell
gras.
El germà gran s’indignà i no volia entrar. Llavors el seu pare va sortir i el pregava. Però
ell li respongué:
—Fa molts anys que et serveixo sense desobeir mai ni un de sol dels teus manaments, i
tu encara no m’has donat un cabrit per a fer festa amb els meus amics. En canvi, quan ha
tornat aquest fill teu després de consumir els teus béns amb prostitutes, has fet matar el vedell
gras.
El pare li contestà:
—Fill, tu sempre ets amb mi, i tot el que és meu és teu. Però calia celebrar-ho i alegrarse,
perquè aquest germà teu era mort i ha tornat a la vida, estava perdut i l’hem retrobat
(Lc 15, 11-32).

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.