Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Cristià, què diuen de tu...?

Gandhi, el pare de l’Índia moderna, que aconseguí la seva independència predicant i practicant la no-violència, admirava profundament Jesucrist i el seu evangeli, malgrat no ser cristià, però trobava que molts cristians no donaven la talla. Les seves paraules poden servir-nos de reflexió:
“Quan llegeixo l’evangeli em sento cristià. Però quan veig els cristians que fan la guerra, s’odien, oprimeixen els pobles civilitzats, s’emborratxen, etc., m’adono que ells no viuen segons el mandat de Crist. Mira la rosa. A ella no li cal parlar. Senzillament escampa al seu voltant la fragància. El seu perfum és la seva paraula. Si la rosa pogués pensar i estimar, encara que reclutés un gran nombre d’adeptes, no aconseguiria més admiradors que no pas els que ho fan amb la simple fragància.
Doncs bé, la fragància d’una vida recta i religiosa és molt més subtil i penetrant que la fragància de la rosa. Vosaltres, cristians, hauríeu de ser com la rosa.”

Paraula de Déu
No tothom qui em diu: ‘Senyor, Senyor’, entrarà al Regne del cel

Jesús va dir als seus deixebles: “No tothom qui em diu: ‘Senyor, Senyor’, entrarà
al Regne del cel, sinó el qui fa la voluntat del meu Pare del cel. Aquell dia, molts
em diran: ‘Senyor, Senyor, ¿no és cert que en nom teu vam profetitzar, i vam treure
dimonis, i vam fer molts miracles?’ Llavors jo els diré clarament: ‘No us he conegut
mai. Aparteu-vos de mi, vosaltres que obràveu el mal!’”
(Mt 7, 21-23).

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.