Català | Español
Pare nostre, volem ser família
La vanitat és mala consellera

El senyor corb, tot cofoi dalt d’un arbre, sostenia amb el bec un formatge. I la senyora guineu, atreta per l’olor, li parlà d’aquesta manera:
—Bon dia, senyor corb, que en sou de maco! No podeu imaginar quina enveja us tinc!... Si el vostre cant s’assemblés a les vostres plomes —no us enganyo—
seríeu el fènix de tots els ocells del bosc.
En sentir el corb unes paraules que tan l’afalagaven, s’inflà d’orgull i volgué fer una demostració de les qualitats de la seva veu, obrí el bec i deixà caure el formatge. La guineu amb astúcia li digué:
—Heu de saber, senyor corb, que l’adulador és un paràsit d’aquell que es deixa ensarronar. El preu de la lliçó bé val un formatge.
Avergonyit i confós, el corb jurà i perjurà que mai més no tornaria a fer cas d’una adulació.

JEAN DE LA FONTAINE

Paraula de Déu
Com més important siguis, més humil t’has de fer

Fill meu, com més important siguis, més humil t’has de fer,
i llavors el Senyor et donarà els seus favors.
Els orgullosos i els superbs són molts,
però el Senyor només revela als humils els seus secrets.
En efecte, el Senyor és molt poderós,
però són els humils els qui el glorifiquen (Si 3, 18-20).

Oració
Benaurats els senzills

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.