Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Petjades damunt l’arena

 Una nit vaig somniar que anava caminant, junt amb Déu, al llarg de la platja. Vaig veure que es projectaven
al cel moltes escenes de la meva vida. En cada una de les escenes veia petjades a l’arena. De vegades eren petjades de dues persones, d’altres vegades d’una sola. També vaig advertir que quan les petjades eren d’una sola persona eren més profundes.
Vaig advertir que en els moments més difícils de la meva vida es veien només petjades d’una persona.
I vaig preguntar:
—Em vas prometre, Senyor, que sempre caminaries al meu costat. ¿Per què no estaves amb mi quan més ho necessitava?
Ell va respondre:
—Fill meu, quan veies les petjades d’una sola persona, és que jo et portava en braços.

Paraula de Déu
Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats

Jesús va dir als seus deixebles:
—Veniu a mi els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar. Accepteu el meu jou, feu-vos deixebles meus, que sóc benèvol i humil de cor, i trobareu el repòs, perquè el meu jou és suau i la meva càrrega lleugera (Mt 11, 28-30).

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.