Català | Español
Pare nostre, volem ser família
Abans de començar un viatge, he de saber on vaig

Ulisses va preparar un viatge que havia de canviar la seva vida. S’escarrassava per fer classes extres de geografia i d’idiomes. En canvi, no feia cas del lloc on havia d’anar ni quins mitjans li calien. Només pensava fugir d’estudi; l’important era viatjar.
Van començar a ploure-li les dificultats en adreçar- se a l’agència de viatges. El dependent va fer-li unes preguntes rutinàries, però Ulisses no va saber respondre a l’hora de concretar el lloc.
—No vull anar a Mèxic, ni a Grècia, ni a Itàlia; l’Índia no em fa gràcia.
—¿On vol anar?
—Anglaterra no m’atreu; Àfrica em fa por; Austràlia massa lluny; Alemanya massa a prop.
—Escolti: poc podem fer si no ens diu la destinació.
Ulisses va quedar desconcertat. Mai no havia pensat que viatjar fos tan complicat.
A la nit va tenir un somni: es va trobar al bell mig d’un enorme aeroport, mirant les sortides de centenars d’avions. De sobte va presentar-se davant d’ell un personatge famós: era el primer pilot que el 1927 havia travessat l’Atlàntic. Havia vist aquest personatge en una d’aquelles pel·lícules en blanc i negre. Tot somrient va dir-li:
—Tots aquests avions estan preparats, però és el pilot qui ha de decidir on han d’anar.
De bon matí, va pensar: És elemental, abans de començar el viatge he de saber on vull anar!
MICHEL DUFOUR

Paraula de Déu
Sigueu previsors

Va dir Jesús als seus deixebles: “¿Qui de vosaltres, si vol construir una torre, no s’asseu primer a calcular-ne les despeses i veure si té recursos per acabar-la? Altrament, si posava els fonaments i no podia acabar l’obra, tots els qui ho veurien començarien a burlar-se d’ell dient: Aquest home va començar a construir però no ha pogut acabar.” (Lc 14, 28-30).

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.