Català | Español
La paraula primera
Qui sóc?

Cadascú de nosaltres té un nom: Joan, Marta, Marc, Núria... Així ens diferenciem els uns dels altres. Però el nom el rebem en el Baptisme.
Érem petits i per això no ens en recordem. El Baptisme és com néixer en una família més gran, que té un Pare a qui diem Déu, una mare que es diu Maria, un germà gran i molt important que es diu Jesús, i uns germans com nosaltres que són tots els homes i dones del món, nens i nenes.

Som, per tant, fills de Déu i això vol dir que Déu ens estima. Jesús, que és el germà gran i més important i que coneix Déu millor que nosaltres, ens digué que el millor que podem fer és estimar Déu amb tot el cor, amb totes les forces. Però per demostrar que estimem Déu, hem d’estimar els seus fills que són totes les persones. O sigui, resumint, que cal viure la nostra vida estimant Déu i tothom. Això és important. Podríem preguntar-nos: ens barallem amb els germans o companys? Si la resposta es sí, caldria una segona pregunta: sabem
demanar perdó i perdonar?

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.