Català | Español
La paraula primera
Els més petits

Jesús estimava molt els infants. Quan Jesús anava de poble en poble, tenia ocasió de conèixer molts llocs i molta gent. Arribava a un poble i els nens sortien a saludar-lo. Als apòstols no els agradava gaire, i miraven de fer-los fugir, però Jesús els deia: “Deixeu que els infants vinguin a mi, no els ho impediu, perquè ells són els preferits del meu Pare Déu”. I els acollia i jugava amb ells.
Un dia, els apòstols discutien per saber quin era el més important:
—El més important sóc jo —deia Pere, perquè sóc el primer de tots.
—Tu? —deia Judes—. Si només ets un pescador i jo tinc estudis i administro els béns.
La discussió estava pujant de to, quan Felip va preguntar a Jesús: —Qui és el més important d’entre nosaltres?
Jesús se’l va mirar, després va cridar un nen, el va posar al mig i va dir:
—Qui acull un nen com aquest, m’acull a mi, i qui vulgui ser important que es faci petit com aquest infant.
ADAPTACIÓ DE LC 9,46-48

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.