Català | Español
La paraula primera
Maria

Segur que si preguntés a qualsevol de vosaltres de quina Maria parlo, tots ho encertaríeu. De la mare de Jesús, certament. Perquè som al mes de maig i perquè Maries n’hi ha moltes, però de Maria només una. Com la mare.
Maria és un nom que sona a mar, a aigua, a blau infinit, a riure i a sal, a noia senzilla i bona, disposada a obeir i a callar.
Maria és el silenci passejant pel desert de Natzaret i del món. I no passeja sola. Passeja amb Jesús dintre seu, al ventre i a l’ànima. El seu camí ve a la humanitat que som nosaltres, per tal que ens assemblem a ella i per donar-nos el seu fill. Maria és plena de gràcia i de fill, de Déu i de nosaltres. Maria és el pa i la taula acabada de parar. I la sopa i el berenar a punt. I l’olor de llençols nets i d’ànima blanca.
Maria és vol i colom i primavera de Déu: o sigui, Déu que es fa rosa en el jardí de la seva vida. I mare de Jesús, repeteixo. I mare nostra.
Maria és maig, i venim i anem tots amb flors a Maria. I aquest és el mes que nosaltres li dediquem.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.