Català | Español
La paraula primera
La figuera

Jesús explicava aquesta paràbola:
Un home havia plantat una figuera a la seva finca; va esperar que arribés el temps i va anar a collir figues, però no en va trobar ni una.
Llavors va dir al pagès:
—Mira, ja fa tres anys que vinc a collir figues, però no en trobo cap, així que et demano que l’arrenquis, perquè està ocupant un terreny que per la seva culpa no produeix res.
Però, el pagès va dir:
—Senyor, deixeu-la encara un altre any. Mentrestant jo la cavaré i l’adobaré, a veure si així l’any que ve dóna fruit. Si llavors no en fa, ja la tallaré.

ADAPTACIÓ DE LC 13,6-9

Paraula de Déu
Reflexió

Ens trobem a final del curs. És el moment en què els pares i els educadors volen veure el fruit del treball de l’any: ells tenen dret de veure’l.
Què hem produït enguany en els estudis i el comportament?
Potser estem ocupant un lloc que un altre aprofitaria millor?
Amb la nostra actitud hem empobrit el grup?
Si no és així, felicitats perquè hem complert la nostra tasca.

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.