Català | Español
La paraula primera
La senyora peresa

Cada dia la senyora mandra m’acompanya a tot arreu on vaig. A l’hora de llevar-me fa que resti al llit. És l’hora de començar la feina i no em mouria d’ajagut. La mare em diu: “Ajuda’m a parar taula!”, però jo em faig el sord i m’entretinc amb qualsevol cosa. A la senyora mandra li encanta la comoditat.
Quantes vegades no faig allò que hauria de fer?
Quantes vegades poso excuses per no fer el que cal?
Per què sempre faig el que em dóna la gana? Per què la mandra?
Perquè, sense adonar-me’n, la mandra m’ha fet tancar la porta a la meva amiga: L’ALEGRIA.
PREN-TE TEMPS

Paraula de Déu
Qui no vulgui treballar, que no mengi

“Entre vosaltres no vivíem desvagats, ni demanàvem que ens alimentéssiu de franc, sinó que en penes i fatigues treballàvem nit i dia per no ser càrrega de ningú... De fet, quan érem entre vosaltres us repetíem aquesta norma: qui no vulgui treballar que no mengi” (2Te 3,7 ss).

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
Com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.