Català | Español
La paraula primera
Els amics

Que bonic és tenir tants amics que ens estimen i pensen en nosaltres!

Jesús tenia els seus amics i els explicava coses perquè les entenguessin millor.

Jesús els explicava els secrets del Regne del Cel. I els deia que el principal secret era que Ell mateix era estimat per Déu Pare.

Jesús ens va ensenyar a estimar els amics i estimar també tots els homes i dones del món.

Dedicarem el dia d’avui als amics de classe i a pensar en les persones de tot el món.

Paraula de Déu
Elecció dels dotze

“Quan va ser el dia, va cridar els seus amics, n’escollí dotze i els donà el nom d’apòstols: Simó, que anomenà Pere, Andreu, Joan i el seu germà Jaume, Felip, Bartomeu, Mateu, Tomàs, Jaume, Simó, anomenat Zelós, Judes i Judes Iscariot, que va ser el traïdor” (Lc 6,13-16).

Oració
Oració

Parenostre
Pare nostre, que esteu en el cel:
Sigui santificat el vostre nom.
Vingui a nosaltres el vostre regne.
Faci's la vostra voluntat,
així en la terra com es fa en el cel.
El nostre pa de cada dia,
doneu-nos, Senyor, el dia d'avui.
I perdoneu les nostres culpes,
així com nosaltres perdonem els nostres deutors.
I no permeteu que nosaltres caiguem en la temptació,
ans deslliureu-nos de qualsevol mal.
Amén

Avemaria

Déu vos salve, Maria, plena de gràcia;
el Senyor és amb Vós;
beneïda sou Vós entre totes les dones
i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús.
Santa Maria, Mare de Déu,
pregueu per nosaltres, pecadors,
ara i en l'hora de la nostra mort.
Amén.

Glòria
Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.